CONTROL LOSS

vvv

Séria skiel, zaznamenávajúca osobnú cestu v podobe uvedomovania si častokrát nezmyselnej kontroly.

Spojivom a súčasne základom sa stáva kresba, ktorá autenticky reflektuje vnútorný obraz vonkajšieho sveta, no zároveň podlieha prísne vymedzeným hraniciam, mnou nevedome nastavenej kontroly. V snahe pracovania s kresbovou kontrolou, prichádzam k osobnému experimentu, kde pomocou tavenia, uzatváram práškový grafit ktorý nie je bežnou súčasťou práce so sklom, medzi dve tabule skla. Ako opozitum ku kontrole, zatavené kresby ovláda náhoda a už ďalej sa mojim pričinením nedajú ovplyvniť.

Výsledkom sú sklá, mažúce hranice už neviditeľnej kontroly, vytvárajúce si vlastnú kresbu bez možnosti nejakého ďalšieho trvalého zásahu.