Čo je to umelecký obsah vo veku skrolovania?

ain

Dielo pozostáva z viacerých mobilných telefónov, na ktorých sa v slučke prehráva video-denník študenta zaznamenávajúceho svoj priebeh štúdia na VŠVU. Pomocou tik-tok-ovej estetiky reaguje autor na preplnenú dobu kontentu, ktorá je prepchatá skrz na skrz vizuálnym smogom. Mobily s videom umiestňuje na hliníkovú konštrukciu vytvarovanú do tvaru ľudskej ruky.