CALIERA – najväčšia sochárka

IN

Práca v podobe inštalácie skladajúcej sa z krátkeho komiksu a cosplayu vychádza zo známych textov – Proč neexistovali velké umělkyně od Lindy Nochlin a naň nadväzujúci text od Márie Oriškovej Ženy s dlátom v ruke. Texty poukazujú na fakt, že z histórie umenia nepoznáme skutočne žiadne významné umelkyne rovné umelcom ktorých poznáme a učíme sa o nich do teraz. Mária Orišková sa vo svojej úvahe a kritike zamerala predovšetkým na ženy sochárky a ich postavenie v dejinách umenia.

V prvej časti (Vasariho Životy najvýznamnejších maliarov, sochárov a architektov a sochárka Properzia de Rossi) spomína ženu ktorej prácu Vasari opisuje ako čosi ,, neobvyklé, čudné, čudácke, bizarné a rozmarné“

Vasari: „svojimi drobnými rúčkami, nežnými a bielymi, siahli po manuálnej práci, aby vzdorovali drsnému mramoru pomocou tvrdých dlát, s cieľom vydobyť si od nás palmu víťazstva a získať slávu“.

,,Vasariho pohľad na umelkyne je pohľadom, ktorý ich nielen (viac či menej láskavo) patronizuje, ale vytvára aj kategóriu odlišnosti ako menejcennosti. Už to, že ženy vôbec robia umenie, prezentuje ako neobvyklé. Domnieva sa, že ak aj vykonávajú túto činnosť, nemôžu sa vyrovnať mužom umelcom: sú buď usilovné alebo zručné, ale ich práce sú niekedy až smiešne malé (čo sa javí pre drobné rúčky ako prirodzené). Takýmto životopisom renesančnej ženy-umelkyne vybudoval Vasari bezpečný odstup žien od „veľkého umenia…“

 

Práca teda zhmotňuje pomocou hrdinského kostýmu a príbehom vloženým do komiksu najväčšiu sochárku v histórií umenia, prítomnosti ale aj budúcnosti – CALIERU. Ide o fiktívnu postavu, ktorá svojim odevom a činmi predkladá atribúty, ktoré sa v súčasnej dobe väčšinou priraďujú ženskému pohlaviu. Ide napríklad o rôzne odtiene ružovej farby spolu s bielou – nevinnosť, znaky ženského pohlavného orgánu, drahokamy, všeobecne stanovený symbol ženskosti, oblé a jemné tvary, ručné práce odzrkadľujúce sa v ručne pletených špagátoch, atď… Kladivo superhrdiny charakterizuje sochárske kladivo, ktoré má rôzne zázračné schopnosti.

Cosplay podporuje komiks ktorý divákovi pomáha pochopiť zmysel a pointu CALIERI. Hovorí a znázorňuje príbeh zrodu veľkej hrdinky.

 

CALIERA – cælatoris/sochár po latinsky, mulier/žena po latinsky – Socháržena