Šaty robia človeka, Autoportrét 13.05.2016

IN

Práca rozoberá osobný, citový vzťah k vlastnému oblečeniu, ktoré neustále otláča charakter, povahu, náladu, postavu či aktuálnu životnú situáciu človeka – tým vzniká abstraktný autoportrét bez využitia klasického portrétu. Identita, ktorú možno vystihnúť sa prejavuje pri obliekaní, nakupovaní, obzeraní šatstva, ktoré obľubujeme. Rôzne farby, vzory, látky, strihy – to všetko preukazuje jednoznačný, uchopiteľný prvok definície portrétu. Ak sa ráno človek oblieka myslí na celý svoj deň, na svoje plány, na budúcnosť, na to ako chce byť vnímaný, ako musí, alebo chce vyzerať. Do šatstva každý vkladá svoje trápenia, šťastie, pochyby ale i problémy s postavou, to, či sa hanbí za svoje telo, či je odvážny , či je pekný, či je múdry, úctivý, bezmocný, chudobný, romantický, či bol práve športovať, či sa chystá na svadbu, či je muž, žena, dieťa, homosexuál, pápež. Celá osobnosť sa natiahnutím oblečenia automaticky odráža svetu.

Práca teda predkladá intímny prejav náklonnosti a váženia si vlastného oblečenia pomocou básne venovanej práve vlastnému šatníku – určitá úcta vlastnej podobe so zaznamenaním na video. Súčasťou inštalácie je vyjadrenie pocty každému kusu oblečenia pomocou prekreslenia ich podoby s upravovanou fotografiou a krátkym textom, pretože každý jeden kus má vlastný príbeh a odkýva inú časť mojej tváre.

 

This study presents personal and emotional relationship to my own clothing that constantly mirrors character, temperament, mood, figure or actual living situation of person. All of that makes an abstract self-portrait without using a typical self-portrait form. Identity is possible to represent in shopping and viewing clothes which we like. Different colors, patterns, textiles, fibers and cuts – that all shows clear element of the definition of portrait. When person dress up itself at the morning, it thinks about all its day, its plans, its future. It thinking about its impression to society. Everybody inserts misery, happiness, doubts, also problems with figure to theirs dresses.  Also depends on some characteristics of person or actual situation in her life: Is this person ashamed for body figure or not? Is this person pretty, courageous, smart, respectful, helpless, poor, romantic? Is it going to fitness center or going to wedding today? Is it man, woman or child? All personality mirrors to the world when its dressed up.

This bachelor thesis reveals intimate endearment and respect to my own clothes by poems dedicated to my private dressing room. It is a representation of kind of my respect to myself recorded on video. The part of installation is expression of honoring to every piece of my clothing by drawing its shape with modified photography and short text, because every piece has its own story and shows another part of my personality.

 

Bez názvu