Art Trip to NYC

apk+

View this post on Instagram

A post shared by Art Trip (@viktorsefcik)

View this post on Instagram

A post shared by Art Trip (@viktorsefcik)

View this post on Instagram

A post shared by Art Trip (@viktorsefcik)

View this post on Instagram

A post shared by Art Trip (@viktorsefcik)

 

✶ click here for full series ✷

 

Art Trip to NYC je séria virtuálnych perfomancov pozostávajúca z fotografií a videí uploadovaných na Instagram. Jednotlivé diely vykreslujú priebeh autorovej návštevy v New Yorku. Príbeh je tvorený z momentov, ktoré sa karikatúra a teda avatar autora rozhodol z pobytu zverejniť. Jedná sa o súbor selfies odohrávajúcich sa v rôznych inštitúciach počas otvárania výstav, prednášok a pod, ktoré sú následne uploadované na Instagram presne v tom čase, v ktorom sa odohrávajú. Následne sú účastníci (výtvarník, kurátor, samotná inštitúcia, a pod.) konkrétnej udalosti označení v popisku uploadu. Týmto invazívnym gestom sa avatar stáva zdanlivou súčasťou lokálnej výtvarnej scény. Artselfie princíp spôsobuje, že avatar jednotlivé diela s ktorými sa fotografuje či natáča “nevedomo” apropriuje. Rovnako sa týmto avatar pred divákom stavia do uvedomelého, kultúrneho, a teda reprezentatívneho svetla. Naratív pozostáva z avatarovej zmeny – postupom času sa avatar prispôsobuje lokálnemu spôsobu obliekania a reprezentácie. Týmto a apropriáciou diel vzniká sebakolonizačný moment, ktorý je príznačný pre miesta mimo mapy dominantného západneho estetického diskurzu.