Ako zastaviť vodu, ktorá raz prestane tiecť?

apk+

 

 

 

 

Chcem priblížiť moju potrebu skúmania fenomenologického prístupu vo vnímaní pohybu umenia, ktorý nás sprevádzal, sprevádza i bude sprevádzať, pričom by som sa rada odrazila od myšlienky Friedricha Engelsa z knihy Dialektika prírody z roku 1883, kde tvrdí, že pohyb je spôsob existencie hmoty a zahŕňa v sebe všetky vo vesmíre prebiehajúce zmeny a procesy – od zmeny miesta, po myslenie.

 

Vytvorila som dielo, ktoré je úvahou o pohybe. Touto inštaláciou sa chcem odpútať od statického/externého vnímania pohybu diela a demonštrujem pohyb myslenia o diele. Rovnako, ako sme súčasťou obnaženého koryta, ktoré je vyschnuté iba v dočasnej prítomnosti vnímania – treba neustále ozdravovať, obnovovať a očisťovať vzťah recipienta k dielu. Vzťah subjektu k objektu. Vzťah interiéru k exteriéru.

 

Keď o pohybe hovoríme ako o zmene, o pohybe vo svete, o zjave – rozprávame o ňom bez neho. Bez jeho esencie umŕtvujeme pohyb a otupujeme našu myseľ. Je viac než nutné si uvedomiť, že pohyb je staticky zakotvený len v ľudskej mysli, dokázali sme ho abstrahovať natoľko, že nám ušlo, že je transcendentálnou, abstraktnou hmotou, ktorá poháňa nie pohyb vo svete, ale samotný pohyb sveta.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vždy keď som tu, mám pocit,

že opúšťam svoje hrany tela

a stávam sa okolitým šumom.

Splývam s obnaženým,

statickým korytom,

ktoré vzišlo z kolísavého pohybu hladiny vody.

 

Zabúdam kto som

a nechávam sa rozptyľovať detskou zvedavosťou.

Skúmam konzistencie hliny,

jej farby a podoby,

skúšam teplotu vody,

sledujem jej štruktúru tvorenú vetrom,

nasávam pachy a svetelné lúče.

Spolu-nažívam s neživými schránkami riečnych korýtok

a ponúkajú toľko možností vnímania ich pohybu.

 

Ako sa len slnia.

Ako sa len trblietajú – a točiaca Zem je tomu toľko nápomocná.

 

Nechávam sa unášať touto nepokojne pokojnou

hladinou rieky s inverznými obrazmi.

Dychom kopírujem prúdiaci vzduch

a svoju pokožku nechám hladiť tieňmi

slnkom obšmietaných konárov a lístia.