AKO DOMA

apk+

Inštalácia vzhliada k činnostiam tráveným vo svojom voľnom čase, konkrétne bližšie skúma fenomén DIY (urob si sám) v domácnosti. Vyobrazuje absurdne vynaložené úsilie pri tvorbe objektu, ktorý je nakoniec sám o sebe trápenie používať, no jeho funkčnosť nie je obmedzená. Hlavnými znakmi tejto práce je suchý humor, nepraktickosť, absurdnosť, recyklácia a úsilie. Objekty vybrané z môjho bezprostredného domáceho prostredia absentujú na svojich pôvodných miestach a miesto toho vtiahnuté do inštalácie v kuchyni plnia svoj nový účel. Kuchyňa je funkčná a pripravená pre svojich hostí.


V mojej práci sa zaoberám činnosťami, ktoré vykonávame vo voľnom čase v domácom prostredí. Toto prostredie som si vybrala, pretože v ňom trávim väčšinu svojho voľného času, osvojujem si ho, dobývam ho a prispôsobujem svojim potrebám. Skúmala som funkciu predmetov, ich kategorizáciu a vzhľad. Tým som sa dostala bližšie k často praktizovaným DIY činnostiam v domácnostiach, kde ľudia tvoria z nadbytku či nedostatku predmetov nové predmety, niekedy so zmenou ich funkcie.

 

Prvý kontakt s materiálom bol teda s predmetmi z môjho okolia, ktoré dôverné poznám, pretože pre mňa sú o čosi osobnejšie či bližšie. Do DIY objektov som vniesla absurditu – čo sa týka pracnosti a vynaloženia fyzického úsilia k tvorbe. No úsilie je dôležité aj zo strany užívateľa, musí sa taktiež snažiť pri využívaní týchto objektov. Všetky objekty som vytvorila z toho, čo mi domáce prostredie ponúkalo. Bojovala som s problémom, zvaným technická nezručnosť, no postupne som objavila pre mňa nové technické možnosti.

 

V konečnom dôsledku môžem usúdiť, že subjektívny pocit uspokojenia zo samostatnej práce prevažuje nad jej úžitkom. Objekty som sa rozhodla umiestniť do priestoru kuchynky, kde napokon vznikla komplexná inštalácia.

 

Inštalácia – detail

Svietidlo na stropnú lampu – objekt

Obal na knihu – objekt

Obal na knihu – objekt

Stojan na nože – objekt