Ako byť spolu? / How to be together?

ain

Ako byť spolu?,​ 2020

zvuková inštalácia, 5:00 hod.

Inštalácia nadväzuje na happening, pri ktorom sa stretlo päť neznámych ľudí a spoločne strávili štyri noci v lese na vyhradenom území. Mali zakázané akokoľvek slovne komunikovať a k dispozícií dostali len nepremokavú celtu, kúsok špagátu a denník, do ktorého si slobodne zaznamenávali vnútorné procesy. Práca vznikla z autorkinej potreby tvoriť s ľuďmi a pre ľudí, so snahou zotierať hranice medzi umeleckým procesom a bežným životom. Vychádza z presvedčenia, že práve formou zážitku môžeme objavovať a ovplyvniť ľudské vnútro, kým v galerijnom priestore tento moment nastane len zriedkakedy. “Ako byť spolu”, nie je len o hraniciach jazyka zaťaženého rôznymi interpretáciami, ale aj o úprimnom ľudskom každodennom prežívaní, nevypovedaných pocitoch, nových priateľstvách a predovšetkým, o pripomienke možnosti zastaviť sa a navrátiť k prírode, ak prírodu vnímame ako človeka samého.

 

1