45;15

ain

Publikováno

45;15
2021, video, 0:45min a 0:60min

Ticho môže byť prípravou na písanie. 

Autorka si za cieľ dáva stíšiť sa a zároveň písať, dve protichodné aktivity. 45 minút je venovaných hľadaniu, strácaniu a opätovnému nachádzaniu ticha. Po tejto časti nasleduje písanie, ktoré má najbližšie k automatizmu, spontánnemu písaniu. Nejedná sa teda o predom vytvorený koncept čo bude písané, píše sa, čo prichádza. 

Takáčová pracuje v troch fázach. V prvej je sama v súkromí, v druhej sama vo verejnom priestore a v tretej si každý deň pozýva jednu osobu zdieľať spoločné ticho. Po dopísaní majú možnosť si svoj text nechať alebo vymeniť s autorkou.