23 neznámych chromozómov

Toto dielo je zhmotnením hľadania niečoho, čo som nikdy nevidela, nepoznala.
Objektom záujmu sa stáva môj otec, o ktorom skoro nič neviem.
Uvedomila som si, že si podvedome všímam mužov po 50tke a asociujem si ich so sebou, porovnávam sa s nimi.
Ich tváre som preniesla na chlieb – ten, ktorý zväčša býva živiteľom rodiny, rovnako ako otec.
Nepoznám však ani tieto samotné chleby, kvôli intolerancii na lepok.