BIO

René Lazový sa narodil v Bratislave v roku 1998. Je študent katedry fotografie a nových médií. V zimnom semestri 2020 sa zúčastnil internej stáže v ateliéri VVV pod vedením hosťujúcej pedagogičky Kataríny Hládekovej a Dávida Koroncziho. 

Práce