BIO

<p><p>René Lazový sa narodil v Bratislave v roku 1998. Je študent katedry fotografie a nových médií.<span class="Apple-converted-space"> </span>V zimnom semestri 2020 sa zúčastnil internej stáže v ateliéri VVV pod vedením hosťujúcej pedagogičky Kataríny Hládekovej a Dávida Koroncziho.<span class="Apple-converted-space"> </span></p></p>

Práce