Scripts of the Shifting Bodies

Iniciatíva výstavy diplomových prác Katedry intermédií VŠVU 2020 vznikla ako prvý krok dlhodobej spolupráce Kunsthalle Bratislava a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentujú sa na nej diela minuloročných absolventov Ateliéru priestorových komunikácií+ a Ateliéru vvv, ktoré z dôvodu pandemickej situácie nemali možnosť byť predstavené verejnosti v dobe ich vzniku

Otvorenie:
30. 4. 2021

Trvanie:
30. 4. 2021 – 19. 5. 2021

Miesto:
Kunsthalle LAB.

Kurátorská spolupráca: Lýdia Pribišová
Technická pomoc: Tomáš Prištiak, Jozef Pilát, Dávid Koronczi, Jaroslav Kyša, Samuel Chovanec, Jozef Tyrol

Vystavujúci umelci a umelkyne:

Ateliér vvv: Dorota Brázdovičová, Ondřej Houšťava

APK+: Matúš Pisarčík, Dušan Prekop, Andrea Rošková

Prezentovaných autorov a autorky spája záujem o introspekciu, pohľad do seba, cez ktorý však pozorne sledujú svet. Telesnosť v ich tvorbe sa hlási o slovo ako psychosomatická konzekvencia fungovania v spoločnosti presýtenej informáciami, kapacity našej pozornosti, tlaku na výkon a na neustálu prácu. Byť stále k dispozícii a reagovať. Hľadajú stratégie vyrovnávania sa s touto situáciou, od eskapizmu, cez pomenovanie tabuizovaných javov, ironizáciu, ritualizáciu…

Foto: Adam Šakový