Jakub Užovič

(Hosťujúci študent na výstave z Ateliéru S.O.S. Jána Hoffstädtera)Motor už je unavený, už chce ísť spať…, 2020
objekt, inštalácia
kov, syntetická textília, koža
150 x 80 cm

Legenda: „Je už unavený, už chce ísť spať, jeho cieľom je už dlhé roky oblaku sa dotknúť. On však horí… snaží sa vzlietnuť. Byť slobodný. Točí sa okolo otázky živého a neživého. Chod ho unavuje. Nachádza sa v paradoxoch, ktorých hranice sa snaží nabúrať. Narušiť a vzlietnuť. Pretože tá snaha a tá naivnosť je legendou.“
——————————————————————————————————————–
The Engine Is Tired, He Wants to Go to Sleep…, 2020
object, installation
metal, synthetic fabric, leather
150 x 80 cm

Legend: “He is already tired, he wants to go to sleep, his goal has been to touch the cloud for many years. But he’s on fire … trying to take off. Be free. It revolves around the question of the living and the artificial. He gets tired of running. Heis in paradoxes whose boundaries he is trying to crash. Disrupt and take off. Because that effort and that naivety is a legend. “

foto: Zoltán Baráth