Vôľa k moci ako pexeso

apk+

Publikováno

Workshop: Vertikálna vôľa k moci

Pexeso (Pekelně se soustřeď) ako základný princíp poznania plinúceho s pozorovania.

2×32 hviezd, prvá strana obraz-fotka hviezdy, druhá strana spektrálna analýza svetla tej istej hviezdy. Tieto hviezdy sa s nami možno snažia komunikovať.

“Môžeme pochopť iba nami vytvorený svet.”

“Poznanie ako omyl o sebe samom, ako vôľa k moci, ako vôľa ku klamu.”

Vôľa- “Tak a tak sa to má stať”

“Pravdy ktorým, najlahšie veríme sú predbežné predpoklady… zákon kauzality.”

Vôľa k moci ako poznanie / F. Nietzsche

Discovery of peculiar periodic spectral modulations in small fraction of solar type stars / E. F. Borra, E. Trottier