Transformačné etudy

Obraz/zvuk/text a kontext

Prácou Transformačné etudy reagujem pohybom na ruchy prostredia.