[walking studies]

apk+

Publikováno

Analyzujem otázky, ktoré si počas prechádzania pokladám. Prechadzania ním… Prechádzanie… Chôdza…Chôdza ako médium. Ako meditácia. Presun v čase a priestore. Z jedného miesta na druhé. Byť pozorný pri tomto presune. Skúmanie skutočnosti, “reality” a vnímania vlastného “ja” vo vzťahu k okoliu. Všímam si interakciu človeka a prírody. Chôdzu môžme, vnímať rôznymi spôsobmi a v rozličnom kotexte. Či už cez históriu konkrétneho miesta alebo, ako estetický či spirituálny zážitok, filozofiu alebo ako spoločensky angažovanú prax. Vnímam ju ako metódu, ako priestor pre nachádzanie a analýzu. Keď kráčame, vždy je jedna noha vo vzduchu a jedna na zemi. Je to ako metafora prítomnosti – doslova balans medzi minulosťou a budúcnosťou, medzi tým odkiaľ prichádzame a kam smerujeme… 

V mojej práci mi išlo doslova o zážitok prechádzky počas ktorej sa na konkrétnych miestach objavujú pomocou rozšírenej reality digitálne objekty – kvitnúce ohrozené druhy rastlín z konkrétnej mne srdcu blízkej oblasti s ktorou som pracovala aj minulý semester – Devínska Kobyla. Celá práca je inšpirovaná tzv. Červeným zoznamom na ktorý som náhodne natrafila – je  to zoznam kde sú spísané údaje a konkrétne čísla o jednotlivých druhoch rastlín a živočíchov taktiež aj ako kritická je ich ohrozenosť.