Výchova

IN

Výchova

Dvou týdenní cvičení druhého semestru v druhém ročníku.
Práce je na téma “láska”.

 

Zaměřil jsem se na výchovu dítěte (novorozeněte). Málo kdo totiž k dítěti přistupuje bez lásky, či radosti.
Chtěl jsem zjistit, jaký vliv na výchovu mají jeho rodiče a lidé z okolí.

 

Spolupracoval jsem s mojí sestrou Bárou, která zrovna má dítě v takovém věku. Od Báry jsem získal šestidenní seznam lidí, kteří se Matiáškovi věnovali určitý čas. Každému člověku jsem přiřadil barvu bavlny a poté podle seznamu upletl čepici (graf).

Pro vytvoření grafu jsem zvolil pletení čepic, neboť právě babička si jeho přítomnost nejvíce užívá, je s ním velmi šťastná.