Ukrajina

IN

 

Prácu tvorí fragment z video triptychu z roku 2014, doplnený o plagát vytvorený v 2016. Zámerom bolo pripomenúť, že konflikt na Ukrajine momentálne už nemá až také veľké mediálne pokrytie, no naďalej trvá.