The pool is not available at this time

apk+

 

The pool is not available at this time

 

V práci sa sústreďujem na architektúru starostlivosti a sprítomňujem procesuálnosť udržiavania termálneho prostredia. Vizualita je rozdelená do dvoch obrazov v ktorých pozorujem paradox expanzie minerálu a činnosť údržbára, čím sa mi otvára druhá dimenzia práce, ktorá skúma symbiózu medzi ľudským telom a termálnym prostredím.

Video-esej je premietaná v sedem-hodinovom cykle, pre zdôraznenie úmerného času, ktorý bol vyhradený na údržbu vnútorného bazéna, od sterilizácie až po koniec napúšťania. Predstavoval tak časové rozmedzie dňa, ktoré ohraničovalo priestor pre možnosti natáčania. Pred diváka je tak kladená neustála rovnica časovosti údržby a paralely námahy venovanej ”údržbe tiel”.

Telá ľudské a neľudské sú zamieňané a chemické procesy musia byť denne urýchlené.