Spomínaš si, ako sme sa stretli?

ain

 

Dielo Spomínaš si, ako sme sa stretli? sa zaoberá prvými stretnutiami a spomienkami autorky a jej priateľov či priateliek. Tvorí ju objektová inštalácia popolníkov, ktoré inscenujú miesto interakcií vo verejnom priestore. Súčasťou je zvukový záznam opisujúci každú zo situácií
z dvoch uhlov pohľadu. Rozdielne perspektívy sú vytvárané výberom určitých zástupných fragmentov. Vzniká tak moment (ne)dopovedania, ktorého zámerom je u diváka či diváčky vyvolať pocit uvedomenia si procesu selekcie, pominuteľnosti a zastretosti spomienok. S nimi súvisí samotný výber objektov. V niektorých prvých stretnutiach boli spoločnými menovateľmi práve popolníky, ktoré môžu byť chápané ako záchytné body spomienok či miest na troch konkrétnych uliciach, kde sa situácie odohrali. Zámerom  je vytvoriť priestor pre stretávanie a vzbudiť v divákovi a diváčke impulz rozpamätávania, s ktorým pracovala aj pri vytváraní zvukového záznamu.