Ak som slepý, možno nechcem vidieť

apk+

m3 m2 m1

 

Na tému moc, som reagovala témou  deprivácie, oddelenia sa od sveta cez stratu základných zmyslov. V mojej práci navodzujem otázky týkajúce sa týchto tém. Svoje náhľady k témam som zobrazila aktom zabaľovania sa, video- performanciou. Počas 20 min. performancie sa pre mňa odohráva príbeh, ktorý ale vytvára dve rôzne situácie. Svetlo prirodzene  prechádza do tieňa a ja sa zbavujem zmyslov, teda smerujem k ničote,  k tme, ktorá je  všeobecne nepríjemná. Z druhého uhla pohľadu môže byť takýto únik príjemný, únik do vlastného nerušeného sveta. Biele obväzy sú ukazovateľom kľudu a ochrany. Projekcia na vodnú hladinu, má navádzať diváka k interakcii dotykom. Nastáva moment bezúčelnej, nefungčnej komunikácie.