Road

ain

Interview, Video (8:36 min)

Výber témy, ktorej sa dielo venuje, ovplyvnil dvojročný toxický vzťah autorky s bývalým priateľom. Vzťah bol po celý čas trvania jediným stredobodom autorkinho záujmu. Po rozchode sa cítila stratená, akoby jej zo seba nič nezostalo. Toto uvedomenie prinieslo rozhodnutie „vrátiť sa k sebe samej“. Autorka začala spomínaním si na milované veci z detstva, aktivity, ktoré robila pred začiatkom vzťahu.
Sofia Holoshchuk sa začala ráno budiť skôr, ako všetci ostatní na byte, aby trávila čas osamote, popíjala kávu a zapisovala si do denníka myšlienky, ktoré ju znepokojujú. Deň za dňom sa snažila nachádzať samú seba, začala kresliť a maľovať, čítala knihy o sebarozvoji a trávila čoraz viac času sama so sebou. Po tomto procese sa začali objavovať odpovede na to, ako sa zotaviť po ťažkom životnom období.