Ráno sa skvie, rosa sa chvie – zakladanie lúčnej plochy

ain

Založením lúčnej plochy sa opäť napájam na tému vzťahu ku biodiverzite, v ktorej hrá človek v dnešnej dobe so svojimi rozhodnutiami pomerne zásadnú rolu.

Prácou a rozhovorom sú otvárané otázky ďalších postupov a možností, akými možno nahliadať na životné prostredie aj v urbánnom prostredí, i akým spôsobom ho možno podporiť utváraním cielených zásahov a opatrení.