Press home to unlock, sweet Dieffenbachia

apk+

Dnešné prechádzanie realitou je nahradené virtuálnym “scrollovaním”, ktoré nás robí, netrpezlivými, necitlivými a nekonzistentnými. Vzťah človeka a technológií sa tak premenil  z roviny vzťahu človeka
k technológií ako objektu, do roviny jeho vzťahu s technológiou ako subjektom.

 

Vo svojej práci som vychádzal z toho, že ma zaujímalo ako sa počítačová/internetová reč dostáva do ľudskej reči a ako nevyhnutná spotreba internetu, formuje a mení jazyk a komunikáciu.
Zaujímalo ma manipulácia zo strany algoritmov (konkrétne vzťah človeka a telefónu)  a hranica medzi skutočným a virtuálnym pôžitkom, kedy  tento vzťah prechádza až do závislosti a zamilovanosti. Pracoval som s istými rozpormi krásy a jedu, lásky a smútku. Láska ako niečo čo znejasňuje, zamedzuje, doplňuje, či ničí našu seba identitu…

 

 

 

 

 

 

 

Kde je hranica medzi skutočným a virtuálnym pôžitkom, keď život, ktorý žijeme
v skutočnosti potvrdzujeme virtuálne prostredníctvom fotografií, značiek a akcií?

Strácame naše životy v online svete?

Alebo len hľadáme lásku?

Sme v zajatí obrazovky?

Alebo sme len konzumenti lásky?

Oddávame sa atraktivite za cenu toxicity?