PREMENY

apk+

Vyrastanie v malej dedine v blízkosti les predierajúcom sa vrchu Vápeč, bolo pre  mňa vždy niečím jednoducho obyčajným. Videla som ho každým dňom, čo i len  z okna mojej izby, chodila som na (tradičné) každoročné výstupy s rodinou na  samotný jeho vrchol a videla ako sa prezlieka do každého ročného obdobia.  Vápeč bol pre mňa trvácnym nemenným bodom, ktorý som brala ako  samozrejmosť. Až odlúčenie od domova za pokračovaním v štúdiu mi prinieslo  uvedomenie si, že jeho existencia je v skutku niečím (významovo) jedinečná  a začala som bádať v jeho stálosti. 

V mojej semestrálnej práci pozorujem vápenec – hlavnú zložku tohto vrchu.  Kamene priamo spod jeho štítu. Sledujem premeny a čas, ktorý plynie a ďalej ho  formuje. Robím to, čo robí príroda milióny rokov, no nie vždy to vieme postrehnúť.  Rozdeľujem, rozpúšťam, formujem.  

Vydávam sa, celkom doslova, na rituálnu cestu na jeho vrchol, ktorú natočením a  prenesením sem uzamykám do časovej slučky. 

Hranie sa s časom je formou experimentu. Nikdy presne nevieme predvídať výsledok. Čas je nevyspytateľný a plynúci. 

Čas mení – mňa, teba, vápenec…

     

 

 

Vápeč v Hornej Porube (956m.n.m)

Vápeč v Hornej Porube (956m.n.m)

zimný semester 2023