PRELET

ain

Vizuálne dielo s názvom PRELET. (2 min)

Dielo je vytvorené z mojich vlastných materiálov ako videozáznamy, fotografie, natočené videá a hudba.
Sú prepojené do súvislých kategórií a rýchlym strihom. Je to vlastne môj spôsob ako zdielať pohlad na svet a nejakú vnútornú realitu s divákom, ponukajúc mu náhlad do svojho vnútra a tvorivého procesu.

 

 

Hlavná myšlienka, ako už vychádza z názvu diela, sa opiera o prelet mysľou a opisuje rôzne stavy mysle pri kreatívnom procese. Prelet mysľou nie je priamočiary a párkrát sa ocitneme aj v rôznych situáciach na základe podnetov, ktoré získavame – opakujeme myšlienky napr. z blízkej minulosti nad ktorou často rozmýšľame, ale taktiež sa vieme ocitnúť v rôznych érach života.

Nekonzistentnosť myšlienok prezentujem cez nekonvenčný a rýchly strih.

Celok diela tvorí niečo ako abstraktnosť a nejednoznačnosť, takzvaný “usporiadaný chaos”.