Pre dobro vzťahov

ain

 

video-priestorová inštalácia/2019/minutáž-16:45

Nahrávka Gorila je podstatná v rámci minulosti politického diania na Slovensku no rovnako
aj v súčasnosti. V médiách môžeme počuť najpodstatnejšie úseky v rámci káuz a pasáže kľúčových rozhovorov. Tieto nám sprostredkúvajú dané osoby prevažne ako obraz zla a pohľad do taktík politického diania. Moja snaha bola s touto nahrávkou pracovať princípom vyberania pasáží s bežnou ľudskou komunikáciou, priateľským správaním a prepojenosťou daných ľudí aj iným spôsobom ako sú ich dohody a projekty. Vzťahy osôb v nahrávke sú kľúčové. Nie, kvôli tomu aby sme len vnímali ich ľudskú stránku ale predovšetkým je podstatné vnímať, že ich vzťahy sa stali hlavnou zložkou na čom je ich práca vybudovaná. Z necelých 39 hodín som zozbierala len dve hodiny a dvadsaťšesť minút materiálu, z ktorého som následne vyberala vhodné pasáže, ktoré nás zbavujú pocitu démonizácie a racionálneho zamyslenia sa nad danými osobami.