Power of Outage

ain

Power of Outage, 2023, maľba na textil, inštalácia

Autor prirovnáva medziľudské spojenia ku elektrickej sieti. Elektrické stĺpy, stavby vysokého napätia, závislé jedna od druhej, tvoria ohromnú sieť spojení podobnú tej našej. Narušenie spojenia medzi dvoma spôsobí výpadok celej siete. Práve tento moment toto dielo zachytáva a ilustruje.