Oravský motív

vvv

Pozostatky benkovského Slovenska v digitálnom svete. Ironický kontrast roamntickej predstavy národného a pátosu popkultúrnej fantasy estetiky. Zvláštne návraty k mytologizovanej minulosti v dobe postinternetu. Fragment pamätnej izby. What do you think about nationality gamer girl?