Koronovačné klenoty / Coronation Jewelery 2020

ain

 

séria objektov

Vyrobené z ochranných pomôcok použitých pri prvom kole pilotného teloplošného cestovania na SARS COv 2 antigénovými testam, z odberného miesta Zrkadlový háj v Petržalke a elektroodpadu

series of objects

Made of protective aids used in the first round of pilot coutry-wide testing on SARS COv 2 by antigen tests, from the collection station Zrkadlový háj located in Petržalka,electro waste


 

OKULIARE IR (Igorovej reality)
24 x 20 cm
plavecké okuliare / recyklované
ušné tyčinky / nerecyklované

IR GLASSES (Igor’s reality)
24 x 20 cm
swimming goggles / recycled
ear sticks / non-recycled

 

 KRÍŽOVÝ ŠTÁB, PANDEMICKÁ KOMISIA, KONZÍLIUM ŠPIČKOVÝCH EPIDEMIOLÓGOV INFEKTOLÓGOV A ODBORNÍKOV

40,2 x 37 cm

ochranný štít /recyklovaný


doska na plošné spoje /recyklovaná

CRISIS STAFF, PANDEMIC COMMITTEE, COUNCIL OF EPIDEMIOLOGISTS , INFECTOLOGISTS AND EXPERTS

40.2 x 37 cm

protective shield / recycled
circuit board / recycled

 

 

I. IGOR PRVÝ PÍŠUCI

33,5 x 37 cm
štít /recyklovaný
základná doska z počítaču /recyklované

I. IGOR THE FIRST CONSTANTLY WRITING

33.5 x 37 cm
shield / recycled
computer motherboard / recycled

I.1 ŠTUPLE DO UŠÍ, NECH RIŠKO NERUŠÍ

(druhostupňová ochrana)

2 x 2 x 1 cm
medený drôt /recyklovaný

cín

I.1 EAR STAMPS

(secondary protection)

2 x 2 x 1 cm
copper wire / recycled
tin


 

WOWrín (Igor Periculosus Anceps)

37 x 3 cm

periculosus​ /hazardný, nebezpečný

​anceps /​ neistý, pochybný

medený drôt /recyklovaný

V lete sme „zaspali na vavrínoch,” ako v Septembri glosoval ten najusilovnejší z usilovných, za draho pre nás pracujúcich „robotníkov božích.”

Bobkovú korunu venuje autorka pánu premiérovi, ale asi aj slovenskému voličovi, za mediálnu gramotnosť a skalopevnú „odolnosť“ voči populistickým stranám.
Autorka sa nevie rozhodnúť komu a tak v snahe vyjadriť poctu za zásluhy, venuje vavrínovú (bobkovú) korunu ​obom​ hlavným prísadám Slovenskej polievky primitivizmu.- Hoc by mohol niekto chcieť namietať, že materiálna podstata ceny ju nedovoľuje rozpoliť-  čo sme sa však od 29. 2. 2020 stihli naučiť?

Čo bolo – bolo, teraz všetko závisí od epi-situácie a tak si budú musieť ocenení vavrínovú korunu striedať.

WOWrine (Igor Periculosus Anceps)

37 x 3 cm

periculosus​ / hazardous, dangerous ​

anceps /​insecure, doubtful

copper wire / recycled

In the summer we “fell asleep on our laurels,” as the bravest of our “workers of God” stated later in September this year.
Author dedicated the crown to the Prime Minister, but probably also to the Slovak voter, for media literacy and persistent “resistance” to populist parties.
The author cannot decide to whom and so, in an effort to pay tribute to merit, she dedicates a laurel crown to ​both​ main ingredients of the Slovak soup of primitivism.- someone might want to argue that the material nature of the award does not allow it to be devided, but what we managed to learn since 29.2. 2020? What was – was, now everything depends on the epi-situation and so the award winners will have to alternate it

 

 

 


SLOBODA DO ŽILY

52 x 3 cm

pocínované medené drôty /recyklované
injekčné striekačky / nerecyklované

“…mali by sme zriadiť fond pre odškodnenie občanov
u ktorých sa prejavia vedľajšie účinky očkovania.” ​PhDr. Čekan

FREEDOM INTO A VEIN

52 x 3 cm

tinned copper wire / recycled
syringes / non-recycled

“… we should set up a fund to compensate citizens
who will experience the side effects of vaccination.”

​PhDr. Čekan