Knižnica

ain

Knižnica, 2022, video, 6min


Čo sa odohráva v momente, kedy uzrieme svoj odraz? Je to moment, kedy sme vydaní a vydané napospas svojmu vlastnému pohľadu. To, čo vidíme, však nie je iba jednoduchou, realistickou, ničím neskreslenou informáciou. Intuitívne sa nám môže zdať, že v zrkadle uvidíme „pravdu“. Čo je však touto pravdou? Proces videnia je totiž mimoriadne komplexnou záležitosťou, ktorá nikdy neprebieha lineárne a jednosmerne. Ani ten najčistejší a najdokonalejší zrkadlový povrch nedokáže odstrániť nánosy skúseností a na základe nich vytvorených presvedčení a predstáv o svete, ktoré formujú naše nazeranie na nás samých a samé. Vo výsledku teda do veľkej miery vidíme práve to, čomu už dopredu veríme. Nejde len o výlučne svojpomocne utvorené predstavy, ale skôr akúsi spletitú syntézu obsahujúcu ozveny perspektív mnohých bytostí, s ktorými sme počas života prišli do kontaktu.