Katastrofálne

IN

Katastrofálne, 2019

videoinštalácia, 12:23

 

Koľko prírodnych katasrof sa môze diať po celom svete

Nakoľko vám to zaujíma

Koľko informácií dostávate, odkiaľ čerpáte informácií

 

To sú otazky, ktoré boli pre autorku východiskom.

Autorka kládla ľudom otázky čo sa týka rôzné prírodné katastrofy ktoré sa dialo na svete, hlavne sa zamerala na jeden z katastrof ktorá sa stala v Japonsku. Velké zemetrasenie a tsunami 3.11. ku ktorej má autorka bližší vzťah už len kvôli tomu že pochádza z tejto krajiny.

Forma video pustený na TV má antimediálný podtón, prehustené reklamamy, autorka sama performuje alebo interpretuje vo videu vety, ktoré zazneli reálne v rádiu či v televízii počas katastrof 3.11. Videokoláž kde miesto reklamy vložila videá tzv. “meme”, nájdené z internetu kde parodujú videa z katastrof.

Inštalovanie vo forme “obývačky”, kde autorka sama pociťovala absúrdnú emóciu a situáciu keď pozerala správy z domu na Slovenku, čo sa deje v Japonsku.