how beautiful is this pictures?

Sieťový obraz, ktorým sa stáva fotografia vo virtuálnom priestore, je v ňom tvorený, zdieľaný, a manipulovaný používateľmi, spotrebiteľmi a znovu distribuovaný. Nevyhnutná spotreba internetu a vzťah obrazu a textu v rámci nej nás núti prehodnotiť koncept jazyka a jeho hraníc.

 

 

Kameň ako moment manipulácie, vychádzajúci z osobnej pamäte, miesta kde som ich ako malý hľadal, zbieral, vyberal, preskupoval. V tomto zmysle môžeme podobne nahliadať aj na naše aktivity vo virtuálnom priestore. Na jednej strane kameň skenerom tlmočený ako fotografia, na strane druhej ako text. Z prírodného materiálu, na ktorý bolo aplikované ľudské hľadisko vznikli náhodné body, ktorých usporiadanie nadobúda význam až v juxtapozícii s fotografiou.

Aspekt osobnej pamäte ďalej rozvíjam, prehodnocujem a v procese prichádzam k pojmu „konfabulácia“. Ide o pamäťovú chybu, definovanú ako produkcia vymyslených, skreslených a nesprávne interpretovaných spomienok na seba alebo svet. To reflektuje (ešte stále) rozpracované video, ktoré s touto pamäťovou chybou pracuje v kontexte virtuálneho priestoru. Na flicker.com som zadal heslá „sad“ a „beautiful“ a do videa spracoval fotografie s dôrazom na vzťah medzi jednotlivými fotkami a textom a na to, ako človek, ktorý fotografiu nahrá ju týmito pojmami opisuje. Avatar, ktorý vo videu neustále tieto heslá opakuje ich vyprázdňuje a zároveň vyprázdňuje aj ich fotografické reprezetnácie, ktoré takto strácajú schopnosť heslá tlmočiť.

 

 

 

 

vzniklo v DOPLNKOVOM ATELIERI: Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Vedúca atelieru: doc. Mgr.art Jana Hojstričová. ArtD.
Asistentka: doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović. Art.D.