Fluid

ain

 

 

 

Fluid, 2020
maľba, objekt
akryl na plátne 70×100 cm, sadra, papierové vreckovky

Práca sa snaží uchopiť tabuizovanú tému telesných tekutín,
konkrétne sĺz v kontexte maskulinity. Slzy sú indikátorom pocitov,
ktorých prežívanie je vo všeobecnosti považované ako znak
slabosti a nedôstojnosti. Potláčanie týchto pocitov sa často
prejaví vo forme agresivity, ktorá je považovaná za znak maskulinity.

Zároveň sa vytvárajú falošné ilúzie, avšak prežívanie a vyjadrenie
týchto emócií narúša konvencie spoločnosti o mužnosti.
V práci sú vnímané slzy ako stopy emócii, pričom sa autor
snaží spájať maskulinitu so zraniteľnosťou.