Feelia

apk+

Feelia

Spolupráca: Tsudoi Masuda, Patrícia Chamrazová, Johana Belišová
Priestor, video-inštalácia

Poznáte to?
Jednotlivé scény spájajú drobné maličkosti, ktoré poznáme, robíme ich často mimovoľne a prinášajú nám dobrý pocit. Zachytili sme detaily, ktoré svojou intenzitou, miestami až bizarnosťou, môžu spolu so zvukom stimulovať všetky naše zmysly, čo vedie diváka k tomu, aby sa so zobrazenými činnosťami stotožnil, alebo sa na ne prostredníctvom podobných skúseností napojil. Našim zámerom je vytvoriť príjemné miesto, kde sa človek na chvíľu zastaví, cíti sa dobre a začne pozorne vnímať.
Poznáte to?