error

apk+

Zneužívanie a experimenty na zvieratách sú v súčasnej dobe činnosť ktorá je spoločnosti morálne odsúdeniahodne žiaľ úplne tolerovaná naprieč svetom. Vedomá a sugestívna transformácia do role šialeného vedca-stvoriteľa, ktorý svoje “diela” komponuje a selektuje až sadistickým spôsobom bola možná iba pri veľkom odosobnení. A práve odosobnenie a skúmanie stereotypov “vedca” vyvolávali počas “experimentovania” vo mne otázky princípu humanizmu a humánnosti a ich uplatneniu v súčasnom svete, morálne dilemy a zodpovednosti človeka za iné živé bytosti až po samotný význam existencie “niečoho živého”. Samotne plyšové “diela” ilustrujú naivitu a nevinnosť reálnych zvierat.

 

 

 

Photo: Nina Pacherová