DNU

ain

Dnu
2021, videoinštalácia, objekt, video

Objekt Dnu je akýmsi autoportrétom, jeho autor svoje pocity nezdieľa často, ale snaží sa. Konštrukcia objektu pripomína zahalené telo odkryté len na miestach, ktoré nám hovoria málo. Oranžové potrubia vedú nepriamo dovnútra, na miesta, kde veci zostávajú skryté. Odhaľujú intímne situácie, krátke momenty. Zachytávajú pocity, ktoré sú zvyčajne neviditeľné, emócie spojené s autorovou introvertnou povahou, náladami, no predovšetkým dobou.