Deviations of Perception

apk+

Vo svojej práci riešim človeka, pôdu, emócie.

Vo svojej práci riešim jazyk, poéziu, preklad.

Vo svojej práci riešim vrstvenie, abstrahovanie, ekonomickosť.

Vo svojej práci riešim prepojenosť, závislosti a zrkadlenie vyššie spomínaného.

 

 

Inšpiráciu hľadám v posthumanizme, o ktorý sa ideovo opieram. Za pomoci veľkých mysliteľov súčasnosti, ako sú Rosi Braidotti, Zygmunt Bauman, či Eduardo Kohn, a technológie sa snažím skrz emočný jazyk, ktorý vnímam ako hlavnú hybnú silu spoločnosti, apelovať na recipienta a priblížiť mu tak všeprepojenosť človeka s prírodou. Týmto ho nabádať k akcii.

Emócia a myšlienka tvoria v mojej práci dva základné kamene uvažovania. Emočný jazyk vnímam v rôznych podobách umeleckých polôh. V bode nula je pre mňa stelesnený v poézii, od nej sa aj odrážam ďalej a staviam nové vrstvy. Rozpráva ním zvuk, performance, video umenie, objekt a mnoho ďalších umeleckých vyjadrení.

Pôda pre mňa stelesňuje prírodu, s ktorou sme ako ľudia najsilnejšie prepojení, s ňou prebieha, podľa môjho názoru, najväčšie množstvo rozhovorov. Predávame si najviac informácií i emócií, ktoré však môžu ostať nezachytené či nepochopené. Snažím sa priblížiť sa k pôde, fyzicky i zvukovo. Využívam k tomu rôzne princípy, ľudské – samotný dotyk, či technológiu – geofón a vrstvením emočného jazyka opakovane prekladám emócie snažiac sa docieliť zrozumiteľnú informáciu, ktorú by recipient vedel jasne a zreteľne prijať na najsilnejšej úrovni vnímania – emočne. Ďalej sa na základe prijatých informácií rozhodol podstúpiť kroky k udržaniu symbiotického vzťahu medzi človekom a zemou.

Samotný proces nie je u konca ani zďaleka, zatiaľ som vytvorila iba zopár vrstiev – báseň z rozhovorov s pôdou, pôdny jazyk zo zachytených zvukov zeme pretransformovaný do pôdnej symfónie, ktorá prerozprávava vyššie spomínanú báseň, video a objekt. K týmto vrstvám prikladám text, kde hlbšie ozrejmujem svoje záujmy v podobe Užívateľskej Príručky. Tieto svojbytné, zdanlivo ukončené prvky, tvoria ďalej rozrastajúci sa celok a samy sa môžu ďalej metamorfovať.

Celý proces skončí, keď dospejeme k pochopeniu, kedy tomu tak bude záleží len na nás.