Máš problém?

ain

Projekt je sondou do aktuálnych problémov určitej skupiny generácie Z. Autor dokumentárnym prístupom, formou rýchleho interview, kladie respondentom otázku Čo máš za problém? Výpovede zachytáva v prostredí, v ktorom sa bežne pohybuje, škola, práca, nočné podniky. Preberá estetiku týchto priestorov a vytvára architektúru pre jedného, kde má divák možnosť osobnej konfrontácie s problémami mladej generácie.