Breast In Peace

apk+

Častejšie ako nie, sú žený odsudzované za kojenie na verejnosti a len málokedy sú podporované. Výrobcovia umelých náhrad materského mlieka profitujú z rozhodnutí žien nekojiť alebo kojiť iba krátku dobu.

EN:
More often than not, women are shamed for public breastfeeding and are rarely supported or encouraged. Baby formula manufacturers profit off of women that choose not to breastfeed their babies or to do so only for a short amount of time.