Bez názvu

ain

Publikováno

Tatiana Takáčová 3.Bc
Bez názvu
Rezbokresba

„Bez cílu,
Toulám se zvadlou trávou.„
(Santóka Toneda)

Chôdza opakovaná,
bez zmyslu ale nie nezmyselná.
Dotyk
s prírodou, jej základom.
Najobyčajnejšia zložka.
Opakované stretávanie ako nadobúdanie vzťahu a poznania.
Tichá radikalita výrazotvornosti.
„Myslím, že máme dosť dôvodov obhajovať ticho proti neustálemu omračovaniu.“ (W.Welsch)
Dotykom spoznávať dotýkané
Stopa ako dôkaz stretu
Otvorenosť najjemnejším vnemom
Prenikám do prírody,
chôdza trávou.
Chôdza ako východisko
Státia,
nehybnosti.
Prijímam nedosiahnuteľnosť.
Stretávame sa
Výmena tekutín,
farieb.
Mám ťa v zázname.