bez názvu

vvv

Natáčanie figy prišlo z fascinácie. Dlhodobo sa zaujímam o štruktúru, farbu, odlesk, svetlo a malé momenty, pri ktorých je nutné sa na chvíľku zastaviť.

Figu som natáčala do novembra, nakoľko vtedy prestal byť možný jej zber na slovensku a nechcela som participovať na podpore dovozu, ikeď pôvodne z jej prirodzeného prostredia.

S figou som pracovala počas semestra a snažila sa rôznymi spôsobmi zobraziť svoju fascináciu.
Hľadaním som prešla cez rôzne témy, s ktorými má figa asociáciu, ako napríklad
foodporn – v ňom cez asmr a mukbang, taktiež téma menštruácie v rôznych skupinách žien- tie, ktoré aplikujú voľné krvácanie alebo skupiny, kde je krvácanie tabu, rituál menarché alebo už len to, že “keď máme krámy, sme brané s rezervou”.
Ďalej som riešila, do akej miery je radikálna 2.vlna feminizmu nutná s porovnaním s dnešným priateľským a ohľaduplným feminiznom a
do akej miery je nutné členenie žien a mužov do dvoch kategórii a kde sa nachádza pojem človek.

Táto práca je rozpracovaný projekt, jej formu a obsah naďalej hľadám a skúšam.