Zátišie v pohybe

Na tému ,,zátišie v pohybe” som reagovala súborom piatich videí, premietaných na rôznych TV obrazovkách. Videá obsahujú mikropríbehy zátiší z ľadu, ktoré som vytvárala. Pohyb sa ukazuje v inscenácií zátišia alebo v procese miznutia zátišia. Vznikajú akési video-maľby. Sama som chcela sledovať, ako sa čas pohrá s ľadom. Vzdialila som sa od predmetných zátiší k akejsi tichej forme rozjímania; ktorú chcem sprostredkovať divákovi.