Before It’s Too Late

ain

Vodná pištoľ v diele použitá ako zástupný symbol pre (budúci)
prebytok plastu a nedostatok vody. Je to len plastová hračka, ktorá
je dovezená z druhej strany sveta, vyrobená lacnou pracovnou silou,
pre pár minút našej zábavy. Jej využitie je minimálne. Ironicky nás
napodobenina zbrane môže nakoniec naozaj zabiť. Ako sa na nás budú
pozerať ľudia v budúcnosti, ktorí budú mať vodné pištole, ale nebudú
si do nich mať čo dať? Vecí ako je táto, sú ale stovky.

.