Altar piece II.

ain

Autorka vás pozýva nahliadnuť do procesu rozpracovanosti bakalárskej práce.
Zaoberá sa v nej najmä rituálmi, feminizmom, prírodou a v neposlednom rade
“strácaním sa” s vierou, že “stratiť sa” znamená niečo nové nájsť.