A4x4

–  rozdelené do pomyselných troch častí, pričom v 1.- pôvodná partitúra M. Adamčiaka, 2.- koláž, pozostávajúca z políčok, ktoré vytvárajú synchrónny záznam štyroch kamier a 3.- pohľad piatej kamery/celok