Konec srandy (2019)

Publikováno

(Erik Ždiľa, mixed media) Dielo využíva predmety z bežneho života umiestnené do funkcií, pre ktoré neboli vytvorené. Výsledok ich spoločnej práce je neužitočný až prekážajúci.