Rozhranie

apk+

ideal2

 

 

Inštalácia je obrazom dvoch prekrývajúcich sa priestorov – virtuálneho a reálneho, a pojednáva o umiestnení človeka na ich rozhraní. Vo fyzickom svete telesné svedčí samo o sebe, so stratou fyzickosti mizne aj ľudská prirodzenosť, pominuteľnosť, netelesné sa stáva nedotknuteľným.

Skúmam, ako vo svete internetu a médií neprítomná telesnosť umožňuje vytvárať kulty, idoly, nasledovateľný ikonizmus. Schopnosť  “tvarovať” internet umožňuje zasa naprogramovať vlastný obraz. Ikonou môžem byť aj ja sám. Fotografia “selfie” – sebaprezentácia na sieti je dnešným zrkadlom a prostriedkom k skúmaniu seba cez interakciu s inými užívateľmi, zároveň sa však virtuálny obraz stáva získanou mienkou o človeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

grid4

grid5

grid-3