Jedným okom sa pozorujte a druhým počúvajte

Obraz/zvuk/text a kontext