Úrad pre meranie osobných zón

Obraz/zvuk/text a kontext

 

Hľadanie hranice osobného priestoru pomocou otázok (od najbežnejších ku najintímnejšim), pričom prebieha prekonávanie vlastnej osobnej  hranice.